Грижа за автомобила

Стратегията на „Веко ойл” ЕООД е насочена към внимателно и целенасочено подбиране на доставчици с доказано име на вътрешния, европейския и световен пазар. Продуктовата гама се обогатява и развива в унисон с пазарните потребности и в съответствие с най-съвременните изисквания на автомобилостроенето и машиностроенето към използваните експлоатационни материали.